Kotły węglowe wskazane są w miejscach, gdzie nie ma infrastruktury która mogłaby zapewnić ogrzewanie innymi źródłami energii.

Firma TEST działa zgodnie z prawem oraz regulacjami UE, dlatego w naszej ofercie są kotły węglowe spełniające wymogi programu „Czyste powietrze”. Są to kotły na węgiel, eko-groszek oraz miał.

Zakupione i montowane w ramach Programu nowe kotły na paliwa stałe muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100).

W naszej ofercie znajdziesz produkty takich marek jak: